• صفحه اصلی
  • » تخلف در برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار شرکت واحد...

» شرکت واحد

تخلف در برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار شرکت واحد

یکی از فعالان مستقل کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از محرض شدن تخلف غیر قانونی در برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار سامانه یک این مجموعه خدماتی خبرداد.