• صفحه اصلی
  • » نتایج تحقیق در دانشگاه امام صادق درباره میزان مخاطبان چند شبکه ماهواره‌ای...

» شبکه ماهواره ای

نتایج تحقیق در دانشگاه امام صادق درباره میزان مخاطبان چند شبکه ماهواره‌ای

بیش از 45 درصد مردم تهران، ماهواره می‌بینند که میانگین تماشای آن دو ساعت در روز است. همچنین در میان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، شبکه خبری بی بی سی و شبکه فارسی وان بیشترین مخاطبان را دارند. تماشای فیلم و سریال نیز بیش از 50 درصد بیننده دارد که در این زمینه در میان شبکه‌های فارسی زبان، شبکه فارسی وان 50 درصد، PMC نزدیک به 40 درصد و سایر موارد 10 درصد بیننده دارد.

“یک شبکه خصوصی داخلی نداریم ولی همه گروه‌های سیاسی افغانی در افغانستان شبکه‌ماهواره‌ای دارند”

در سال قبل که به افغانستان رفتم 27 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای در افغانستان وجود داشت و امروز نیز دارند در افغانستان فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر جنگ کاتیوشا جای خودش را به جنگ شبکه‌های ماهواره‌ای در افغانستان داده است. زمانی که هر یک برای پیروزی سعی می‌کرد یاران طرف مقابل را بکشند تا شکست بخورند امروز سعی دارند مخاطب دیگری را جذب کنند تا به این نحو طرف مقابل را شکست دهند.