• صفحه اصلی
  • » ممانعت ترکمنستان از ورود سیمان ایران...

» سیمان ایران

ممانعت ترکمنستان از ورود سیمان ایران

روزنامه خراسان در گزارشی که روز شنبه، ۲۴ فروردین، با عنوان «سنگ‌اندازی جدید ترکمنستان برای تجار ایرانی» منتشر کرد، از ممانعت گمرک این کشور برای ورود سیمان از ایران خبر داد.