• صفحه اصلی
  • » محمد بهشتی: ايران نقطه تاريك نقشه گردشگري جهان است...

» سید محمد بهشتی

محمد بهشتی: ايران نقطه تاريك نقشه گردشگري جهان است

گردشگران به تركيه رفته‌اند، به جنوب خليج فارس رفته‌اند، به هند و چين رفته‌اند، اما انگار ايران را دور زده‌اند.

سیدمحمد بهشتی: 8 سال زمستان فرهنگی داشتیم

اگر این کاندیداها با فرهنگ آشنا باشند دیگر جایی برای نگرانی وجود ندارد ولی یکی از معضلاتی که ما در طول این سال‌ها با آن روبه‌رو بوده ایم این است که سیاست به خودش اجازه داده است تا از هر چیزی استفاده ابزاری کند.