• صفحه اصلی
  • » سیدمرتضی بختیاری معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل شد...

» سیدمرتضی بختیـاری

سیدمرتضی بختیاری معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل شد

سیدمرتضی بختیاری معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور شد. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، جلسـه معــارفه سیدمرتضی بختیـاری معـاون سیاسی- امنیتـی دادستان کل کشور و تودیع جناب آقای سراج معاون محترم سابق سیاسی- امنیتی دادستان کل در مورخ 17/06/92 با حضور مقامات عالی قضایی برگزار می‌شود. سید مرتضی بختیاری پیش از این در دولت […]