• صفحه اصلی
  • » سیدعلی صالحی: دولت ها کاری به کار “کتاب” نداشته باشند...

» سیدعلی صالحی

سیدعلی صالحی: دولت ها کاری به کار “کتاب” نداشته باشند

__ اصلاً دولت‌ها چه کار به کار کتاب دارند!؟ دولت‌ها نان و سلامت جامعه را دو دستی بچسبند. چه کار به کار کلمه دارند‍؟! در مورد «امیدواری»…! هیچ کسی حق ندارد نومید زندگی کند چون معلوم نیست فردا چه رخ می‌دهد. مردم ما و اهل قلم ما آنقدر بالغ شده‌اند که دیگر نیازی به ممیزی ندارند. من امیدم را در هیچ شرایطی از دست نمی‌دهم. خلاقیت، زندگی و امید ادامه دارد. عرصه نشر باید آزاد شود. این به سود همه است.

سیدعلی صالحی: زمان خاتمی طبقه متوسط قدرت خرید کتاب داشت

امروز آسیب‌های اقتصادی چنان فراخ دامن شده و مجموعه‌ی طبقه‌ی کتابخوان را فرا گرفته است که به نظر نمی‌رسد از حیث فروش کتاب شرایط خوبی پیش رو داشته باشیم. با این حال من به عنوان یک شاعر هرگز نسبت به قدرت خرد مردم ناامید نبودم. همین مردمی که ممکن است الان دشواری اقتصادی را تجربه کنند، دست از کتاب نخواهند کشید.