• صفحه اصلی
  • » احمدی‌نژاد در نخستین دورۀ مناظرات...

» سیدعبدالجواد موسوی

احمدی‌نژاد در نخستین دورۀ مناظرات

دیدن محمود احمدی‌نژاد با کت و شلوار و موی بلوند و عینکی خوش فرم برای آن‌ها که در آن هشت سال خون دل خوردند دشوار است و طاقت سوز، اما خوب است. باور بفرمایید خوب است تا همه ما از خاطر نبریم که احمدی‌نژاد با نظارت استصوابی و این حرف‌ها از بین نمی‌رود. حتی با یک انتخابات آزاد هم نمی‌شود از شرش راحت شد. او همه جا هست. کنار گوش همه ما. در درون ما نفس می‌کشد. باید همیشه و همه جا مراقب او باشیم. اتفاقا آن جایی که اصلا فکرش را هم نمی‌کنیم بیشتر سر و کله‌اش پیدا می‌شود. یک لحظه غفلت موجب یک عمر پشیمانی است. این شعار را سر خیلی از پیچ‌های تند و خطرناک جاده‌ها نوشته اند. این شعار را جدی بگیریم

هاشمی‌رفسنجانی؛ مردی که مردم شد

ظهور معجزه هزاره سوم در این تغییر و تحول بسیار تعیین کننده بود. با او بود که فهمیدیم عقل چه قدر مهم است. دانش چه قدر مهم است. مصلحت اندیشی چه قدر مهم است. صبوری و خرد ورزی چه قدر مهم است. اگر او نبود دست کم من یکی تا آخر عمر در ساحت صغر سن باقی می ماندم و هیچ گاه با کودکی ام وداع نمی کردم. با او بود که فهمیدم سیاست یعنی درک امکان ها

از وبلاگها/ حرفهای عسگراولادی و علم الهدی بوی انصاف و تعادل می دهد، نیت خوانی نکنید

رادیکالسم لجام گسیخته ای که هرآینه ممکن است ریشه خرد وفرهنگ وآیین را بسوزاند باتدبیروتامل مهارخواهدشد. مدبرانه ترین رفتاردرشرایط کنونی استقبال ازهرسخنی است که بوی انصاف واخلاق ازآن به مشام می رسد. باید به استقبال چنین سخنانی رفت تاباتقویت آن فضای همدلی ومدارا فربه و بی خردی وبی انصافی نحیف شود