• صفحه اصلی
  • » نامه پدر حسین رونقی به دادستان: پسر بیمار دربندم را آزاد کنید...

» سیدحسین رونقی ملکی

نامه پدر حسین رونقی به دادستان: پسر بیمار دربندم را آزاد کنید

جناب آقای دادستان طی نامه‌ای به دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ ارسال شده چون شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب قاضی نداشته پرونده فرزندم را به دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب جناب آقای احمدزاده ارجاع نموده بودند. با اعمال نفوذ آقای ستاری مدیر دفتر شعبه ۲۶ در مورخه ۱۶/۱۱/۹۲ بدون مطالعه پرونده فرزندم آقای احمدزاده دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب با مرخص فرزندم موافقت ننموده است. عمل دادرس محترم طبق قانون غیر قانونی بوده است. جناب آقای دادستان آزادی فرزندم سیدحسین رونقی ملکی زندانی سیاسی و زندانیان سیاسی بیمار را خواستارم.

درخواست سیدحسین رونقی از آیت الله خامنه ای: به وضعیت نامساعد موجود رسیدگی کنید

ضمن شکایت از وضعیت موجود که بی تدبیری برخی مسئولان عامل آن است و با توجه به اصرار بازجویان اطلاعات سپاه و دادستانی تهران بر نگهداری من در زندان اعلام می‌کنم مسئولیت هر اتفاقی برای سلامت و جان من و مادر رنج کشیده‌ام با مسئولان جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، بازجویان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستانی تهران و سازمان زندان هاست چرا که پیش از این بار‌ها از طریق نامه نگاری وضعیت موجود را گزارش کرده‌ام و تاکنون با بی‌توجهی کامل مسئولان مواجه گشته‌ام.