• صفحه اصلی
  • » احضار و انتقال سیداحمد موسوی از مسئولان ستاد تبلیغاتی کروبی به زندان عادل آباد...

» سیداحمد موسوی

احضار و انتقال سیداحمد موسوی از مسئولان ستاد تبلیغاتی کروبی به زندان عادل آباد

سیداحمد موسوی یکی از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی استان فارس بود که در ایام بعد از انتخابات 88 به مدت 2ماه بازداشت در پلاک 100 شیراز به سر برد.