• صفحه اصلی
  • » رهبری سیاست های کشاورزی را هم ابلاغ می کند...

» سیاست های کشاورزی

رهبری سیاست های کشاورزی را هم ابلاغ می کند

به گزارش کلمه، بر اساس اصل 110 قانون اساسی تعيين‏ سياست‌هاي كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياست‌هاي‏ كلي‏ نظام‏. فرمان‏ همه‏ پرسي‏. فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏ و دیگر سیاست های کلان به عهده رهبری است که رهبر مي‏ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.