• صفحه اصلی
  • » بازار داغ تجهیزات شنود صدا وتصویر...

» سوداگر

بازار داغ تجهیزات شنود صدا وتصویر

دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پررونقی دارد ، به طوی که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است.