• صفحه اصلی
  • » وضعیت اسفبار شرکت های هواپیمایی؛ تعداد زیادی از هواپیماها روی زمین خوابیده است...

» سوخت رسانی

وضعیت اسفبار شرکت های هواپیمایی؛ تعداد زیادی از هواپیماها روی زمین خوابیده است

دولت به شرکت‌ها ارز نمی دهد و ما توان تهیه ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومان از بازار آزاد را نداریم. شرایط ایرلاین‌ها بسیار دشوار است و صنعت حمل و نقل با مشکلات جدی روبرو شده است و اگر قرار باشد که دولت در این شرایط تغییری ندهد این صنعت آسیب می بیند.

توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در اروپا

استمرار و گسترش معضل سوخت گیری هواپیماهای ایرانی ، تنها به مساله بنزین محدود نمی شود و می تواند “از دست دادن امتیاز پرواز به فرودگاه های مهم اروپایی” ، “واگذاری بازار به رقبای آسیایی” ، “تضعیف خطوط پرواز تزانزیتی آسیا-اروپا” و “افزایش قیمت بلیط پروازهای داخلی” منجر شود.