• صفحه اصلی
  • » نماینده سنندج: وزرا از پاسخ به سوال نمایندگان فرار می‌کنند...

» سوال نمایندگان

نماینده سنندج: وزرا از پاسخ به سوال نمایندگان فرار می‌کنند

نماینده سنندج تاکید کرد: دولت با تغییر زمان سفر از همکاری با مجلس امتناع می‌کند.