• صفحه اصلی
  • » رفع تحریم سه شرکت کشتیرانی، پس از اخذ تعهد به عدم همکاری با ایران...

» سه شرکت کشتیرانی

رفع تحریم سه شرکت کشتیرانی، پس از اخذ تعهد به عدم همکاری با ایران

وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد تحریم های اعمال شده علیه سه شرکت کشتیرانی بین‌المللی (متعلق به سنگاپور، موناکو، و لیبریا) پس از آن لغو شد که این شرکت‌ها متعهد شدند دیگر در چنین فعالیت هایی مشارکت نکنند.