• صفحه اصلی
  • » عقب‌نشینی جدید دولت: تفاوت قیمت گازوئیل سهمیه‌ای و آزاد، یک ریال شد...

» سهمیه بندی

عقب‌نشینی جدید دولت: تفاوت قیمت گازوئیل سهمیه‌ای و آزاد، یک ریال شد

دولت بار دیگر از تصمیم یکباره‌ای که برای افزایش قیمت‌ها گرفته بود عقب‌نشینی کرد و این بار نرخ گازوئیل آزاد را از 350 تومان یکباره به 150 تومان به اضافه‌ی یک ریال! کاهش داد؛ یعنی تنها یک ریال بیشتر از نرخ گازوئیل سهمیه‌ای. البته این قیمت فعلا برای دی ماه اعلام شده و قیمت ماههای بعد هنوز مشخص نیست.

رییس پلیس: قاچاق بنزین در ایران نداریم

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: “در حال حاضر وضعیت مرزها قابل قبول است اما باید تا پایان برنامه پنجم به وضعیت بسیار مطلوبی در زمینه انسداد مرزها برسیم.”