• صفحه اصلی
  • » قبوض سنگين گاز بها برای مشترکان مشهدی...

» سهمیه بندی گاز

قبوض سنگين گاز بها برای مشترکان مشهدی

در حالي که شرکت گاز مدعي است افزايش بها در تعرفه هاي گاز مصرفي وجود ندارد اما برخي مشترکان گاز خانگي در مشهد از افزايش بهاي گاز مصرفي خود نسبت به دوره هاي قبل که بعضا ۳ تا ۴ برابر است، ابراز نگراني کردند.