• صفحه اصلی
  • » مدیرکل زندان‌های تهران: زندان‌های ایران، هتل است و رفتارهای زندانبانان، بهترین د...

» سهراب سلیمانی

مدیرکل زندان‌های تهران: زندان‌های ایران، هتل است و رفتارهای زندانبانان، بهترین در دنیاست

“سرویس‌رسانی و خدمات‌دهی در زندان‌ها به گونه‌ای شده که از جو یک محیط بد به محیطی دست پیدا کنیم که آن را هتل می‌نامند، نشان‌دهنده آن است که واقعاً این‌گونه رفتار همراه رحمت، در سازمان نهادینه شده است. خشونت و ظلم در حق زندانی از زندان‌های کشور رخت بربسته و صدمه جسمی به زندانی و ایجاد فشار بر وی خط قرمز عمل در سازمان زندان‌های کنونی است.”