• صفحه اصلی
  • » گزارش مجلس از تخلفات صورت گرفته در واگذاری مخابرات به «یک نهاد خاص»...

» سهام شرکت مخابرات

گزارش مجلس از تخلفات صورت گرفته در واگذاری مخابرات به «یک نهاد خاص»

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات منتشر شد؛ گزارشی که از تخلفات گسترده این شرکت خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که تشریفات قانونی برای واگذاری سهام مخابرات مراعات نشده و واگذاری آن غیررقابتی بوده است. در این گزارش، هیچ اشاره‌ی مستقیمی به نام سپاه پاسداران نشده و تنها از “واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد” سخن به میان آمده است. رئیس مجلس خاطرنشان کرده که گزارش این تخلفات برای دستگاه قضایی ارسال شده، اما آیا قوه قضاییه به تخلفات این «نهاد خاص»رسیدگی خواهد کرد؟

پژویان: سهام مخابرات در شرایط غیر رقابتی واگذار شد

پژویان در مورد مشورت با شورای رقابت پیش از واگذاری بنگاه های دولتی گفت: مدتها در این مورد ابهام وجود داشت، ما به این واگذاری ها و فهرست گروه هایی که در انتظار نوبت بودند، دسترسی نداشتیم. ولی خوشبختانه فهرست برای ما فرستاده شد و مشغول مطالعا هستیم تا مواردی را که فضای انحصار وجود دارد متذکر شویم.