• صفحه اصلی
  • » سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: به جای کارگران، عاملین فساد و رانت گست...

» سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: به جای کارگران، عاملین فساد و رانت گسترده که باعث فقر و تورم و بیکاری شدند را دستگیر کنید

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اینگونه احکام ظالمانه و غیرانسانی را قویا محکوم می‌کند و خواستار آزادی بی قید وشرط تمامی بازداشت شدگان کارگری و روزنامه نگار و فعالین مدنی است و ازسیستم امنیتی و قضایی می‌خواهد بجای تعقیب کارگران و نمایندگان آنان، بهتر است عاملین فساد و رانت گسترده که باعث فقر و تورم و بیکاری و افزایش جرم و بزهکاری را درجامعه فراهم کرده مورد تعقیب و بازداشت و زندان قرار دهند.

نامه سندیکای شرکت واحد به روحانی: اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار را به رسمیت بشناسید

التزام عملی به اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار و تغییر قانون کار بر اساس این اعلامیه و به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی بخشی از خواسته این سندیکای پنجاه ساله است. در این نامه همچنین آزادی فوری رضا شهابی، خزانه دار سندیکای شرکت واحد، و بازگشت به کار رانندگان اخراجی نیز از دیگر خواسته های است که در این نامه مطرح شده است.

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به حداقل دستمزد سال ۹۲: این توهین و تحقیر کارگران است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به عنوان یکی از این تشکل های مستقل کارگری در بیانیه ای مصوبه مزدی شورای عالی کار را توهین به طبقه کارگر اعلام کرده است و از حق اعتراض کارگران برای ابطال این مصوبه دفاع کرده است.

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به پیش نویس قانون کار

سندیکای شرکت واحد ضمن یادآوری نقش اعتصابات کارگری در پیروزی انقلاب و سپس هشت سال دوران دفاع مقدس، نسبت به شرایط کار و زیست امروز کارگران اعتراض کرد و ضمن رد پیش نویس اصلاحیه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعی ای شده است که استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین شود.