• صفحه اصلی
  • » در آن سوی مرزها ادعای آزادی می‌کنند، اما اینجا خانواده شهدا را هم تحمل نمی‌کنند...

» سعید صفوی

در آن سوی مرزها ادعای آزادی می‌کنند، اما اینجا خانواده شهدا را هم تحمل نمی‌کنند

آقایان در روز روشن با خانواده های سرداران رشید و شهدایمان این چنین می کنند، و ادعای آزادی در ایران را در آن سوی مرزها برای جهانیان سر می دهند. به گمان خام تازه به دوران رسیده ها و مدعیان توخالی ارزش های اسلام و انقلاب، می توان جلوی خواست عمومی ملت را گرفت؛ غافل از اینکه حتی تحمل فرزندان این مرز و بوم را ندارند و هر روز بر کارنامه غیر اخلاقی و غیر انسانی خود برگی تازه می افزایند.