• صفحه اصلی
  • » مرخصی سعید جلالی فر و بهنام ابراهیم زاده از زندان اوین...

» سعید جلالی فر

مرخصی سعید جلالی فر و بهنام ابراهیم زاده از زندان اوین

سعید جلالی فر و بهنام ابراهیمزاده زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین به مرخصی آمدند.