• صفحه اصلی
  • » سعید ترابیان پس از 42 روز بازداشت آزاد شد...

» سعید ترابیان

سعید ترابیان پس از 42 روز بازداشت آزاد شد

اتهام سعید ترابیان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.