• صفحه اصلی
  • » سردار فضلی: کسانی که در انتخابات سال 88 تشکیک کردند، عذر خواهی کنند...

» سردار فضلی

سردار فضلی: کسانی که در انتخابات سال 88 تشکیک کردند، عذر خواهی کنند

در حالی که هنوز پرونده تقلب انتخابات سال 88 باز است، جانشین سازمان بسیج مستضعفین مدعی شد: کسانی که ادعای بیجای تقلب را عنوان کردند و به فرآیند انتخابات تشکیک وارد کردند و در بین مردم ایران شبهه ایجاد کردند، امروز باید بیایند و از مردم و نظام عذرخواهی کنند. سردار علی فضلی، جانشین سازمان […]