• صفحه اصلی
  • » سخنگوی دولت اصلاحات به دادگاه قم احضار شد...

» سخنگوی دولت اصلاحات

سخنگوی دولت اصلاحات به دادگاه قم احضار شد

عبدالله رمضان زاده پرونده اي از تخلفات رحيمي در زمان استانداري كردستان را جهت بررسي به حجت الاسلام رييسي، رييس وقت سازمان بازرسي كل كشور، تحويل داده بوده است.