• صفحه اصلی
  • » تابستان تمام شد؛ امشب ساعتهای خود را عقب بکشید...

» ساعت رسمی کشور

تابستان تمام شد؛ امشب ساعتهای خود را عقب بکشید

در آستانه فصل پاییز و با پایان ساعت تابستانی، ساعت 24 امشب ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب برگردانده می‌شود. به گزارش کلمه، به منظور صرفه جویی در مصرف برق در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی مصوبه‌ای به تصویب رسید که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین ماه یک ساعت […]