• صفحه اصلی
  • » سازمان ملی جوانان در معرض انحلال؛ بودجه کلانی که بر باد رفت...

» سازمان ملی جوانان

سازمان ملی جوانان در معرض انحلال؛ بودجه کلانی که بر باد رفت

در این میان البته، تنها چیزی که مغفول مانده، بودجه 38 میلیارد تومانی این سازمان است که مخالفان بارها گفته اند در فعالیتهای غیر واجب، بی تاثیر و غیر قابل دفاع، صرف شده است. بودجه ای که زمانی تنها 2 میلیارد تومان بود، ولی با برآوردن آفتاب اقبال در طالع مهرداد بذرپاش، به سازمان ملی جوانان تزریق شد تا حاصل آن، طرحهایی باشد که چندی اسباب انتقاد و احیانا تعجب منتقدان بود.

تصویب کلیات طرح ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی در «وزارت ورزش و جوانان»

از تاریخ تصویب این قانون سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می شود.

نمونه‌ای از هماهنگی در دولت: رئیس منصوب سازمان ملی جوانان، حکم احمدی نژاد را نپذیرفت

فرحناز تركستاني که هم اکنون معاون وزیر بهداشت است، در توجیه علت رد حکم رئیس دولت، به ایلنا گفت:‌ حاضر نيستم رئيس سازمان ملي جوانان شوم، چون به خاطر شرايط جمسي و كسالتي كه دارم در حال حاضر توانايي كار اجرايي را ندارم!

بیکاری جوانان کم نشد، بیشتر هم شد

در حالی که طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ بیکاری جوانان به 12.5 درصد برسد، آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری این گروه سنی در بهار امسال بیش از 20 درصد بوده و به خصوص این نرخ برای دختران جوان از رقم تاسف‌بار 32 درصد در سال 88 به میزان تکان دهنده 46 درصد رسیده است.

عضو فراکسیون خظ امام (ره):بودجه سازمان ملی جوانان سه برابر شده اما عملکرد آن نزول كرده‌است

در حال حاضر سازمان ملي جوانان بسيار دولتي شده و سعي مي‌كند به هر شکلی که شده برای دولت تبليغات كند در حالی که در گذشته سازمان ملی جوانان به صورت یک سازمان مردم نهاد اداره می شد، اما اكنون سازمان ملي جوانان تنها هدفي كه دارد تبليغات به نفع دولت و به سمت سياسي‌كاري روي آورده است.