• صفحه اصلی
  • » سازمان قضایی نیروهای مسلح: رسیدگی به پرونده کهریزک ادامه دارد...

» سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح: رسیدگی به پرونده کهریزک ادامه دارد

دادگاه در خصوص افرادی که نسبت به آن‌ها اعلام رضایت شده از جنبه عمومی جرم اقدام به رسیدگی و صدور مجازات خواهد کرد؛ اما این رضایت ارتباطی با سایر متهمان ندارد و رسیدگی به اتهامات این افراد دنبال خواهد شد.