• صفحه اصلی
  • » آرامش در اجرای طرح هدفمندی با تشکیل 200 هزار پرونده تعزیراتی...

» سازمان تعزیرات حکومتی

آرامش در اجرای طرح هدفمندی با تشکیل 200 هزار پرونده تعزیراتی

هنوز دو ماه از اجرای طرح هدفمندی نگذشته که به گفته مقامات رسمی، بیش از 200 هزار پرونده تعزیراتی برای فروشندگان تشکیل شده است. تاکنون، بالغ بر 205 هزار و 103 فقره پرونده تشکیل شده که از این میان، 197 هزار و 42 پرونده تعزیراتی شده اند.

بعد از پلیس، تعزیرات حکومتی هم آماده اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شد!

به دنبال تهدید اصناف و فعالان اقتصادی و اعلام آمادگی مقامات پلیس برای همکاری با دولت در اجرای این طرح، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز تهدید کرد: اگر کسی درصدد سوء استفاده از شرایط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد، با تشکیل پرونده، با وی برخورد قاطع خواهد شد.