• صفحه اصلی
  • » واگذاری بی سر و صدای یک پروژه جنجالی در روزهای پایانی دولت دهم...

» سازمان بنادر و دریانوردی

واگذاری بی سر و صدای یک پروژه جنجالی در روزهای پایانی دولت دهم

سازمان بنادر در روزهای پایانی دولت دهم در اقدامی عجیب و غیرقانونی مزایده جنجالی اپراتور بندر شهید رجایی را با ترک تشریفات به یک شرکت فاقد سابقه و تجربه واگذار کرد.

تخفیف به کشتی هایی که به دلیل تحریم و رکود اقتصادی در بنادر مانده اند

آنچه که از این کشتی ها دریافت می شود عوارض بندری نیست بلکه هزینه هایی است که ما مجبوریم بابت هزینه های توقف و خدمات ارائه شده به این کشتی ها، دریافت کنیم.