• صفحه اصلی
  • » درخواست بسیج از دولت و مجلس: اروپا را برای ده سال تحریم کنید...

» سازمان بسیج دانشجویی

درخواست بسیج از دولت و مجلس: اروپا را برای ده سال تحریم کنید

بسیجیان از نمایندگان مجلس و دولت خواسته اند با وضع قوانین وتصمیمات انقلابی، فروش نفت وگاز ایران را به هر کشوری که قانون یا قراردادی علیه منافع ملت ایران امضا کند حد اقل برای دهسال ممنوع نماید .

شکست مراسم فرمایشی روز دانشجو در دانشگاه اصفهان

دانشجویان دانشگاه اصفهان به دعوت مدیریت دانشگاه و بسیج دانشجویی برای شرکت در مراسم فرمایشی روز دانشجو در این دانشگاه بی‌اعتنایی کردند و تا یک ساعت پس از زمان مقرر هم هیچ کس در مکان تعیین شده حاضر نشد. اما انتظامات دانشگاه با بستن مسیر خروج دانشجویان، برای مدت چند دقیقه جمعیت محدودی را در صحن دانشگاه متوقف ساخت تا شکست فراخوان مدیریت و بسیج دانشگاه را بپوشاند.

بی‌حرمتی به موسوی، خاتمی و کروبی، واکنش شدید دانشجویان را در پی خواهد داشت

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در واکنش به تحرکات اخیر بسیج دانشجویی برای اتهام‌زنی به موسوی، خاتمی و کروبی تحت عنوان تهیه کیفرخواست، به مسئولان دانشگاه تهران هشدار داد که این اقدامات معنایی جز زمینه‌چینی برای برهم زدن نظم دانشگاه ندارد. این تشکل بزرگ دانشجویی همچنین تصریح کرده که واکنش دانشجویان به چنین اقدامی، شدید خواهد بود.

بکارگیری اساتید بسیجی در عرصه علوم انسانی

معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه هدف اصلی در فعالیت های پژوهشی بسیج دانشجویی، شناسایی نخبگان علمی و توانمند سازی این افراد است، گفت: این محققان به سطحی از توانمندی می رسند که به عنوان محقق به مراکز تحقیقاتی کشور معرفی می شوند.