» سارا شورد

سارا با شیوا برابرتر است!

تناقضات رفتاری حاکمیت چنان بالاست که درست هفته‌ای قبل از آزادی سارا شورد پرچم‌های آمریکا در سراسر ایران توسط تظاهرکنندگان روز قدس به آتش کشیده می‌شود و یک هفته بعد هیات بدرقه با تبعه آمریکایی آزاد شده “بای بای”‌ می‌کنند و قرار آزادی برای کوهنورد آمریکایی متهم به جاسوسی از قرار آزادی فعالان حقوق بشر در کشورمان نه مساوی بلکه مهمتر و فوری تر است. در کشوری که اگر متهم امکان پرداخت وثیقه را نداشته باشد باید در زندان بماند و هیچ “ضمانتی” هم جوابگو نباشد اما وقتی یک تبعه آمریکایی، نه خانواده و نه دولتش حاضر به پرداخت مبلغ تعیین شده نیستند با هواپیمای خصوصی بدرقه می‌شود.

آزادی سارا شورد بر اساس تصمیم احمدی‌نژاد بود!

تدبیر رئیس جمهور و انجام وظیفه سایر دستگاه ها برای آزادی خانم سارا شورد بر اساس رافت اسلامی و نگاه نوع دوستانه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

سارا شورد به دفتر حفاظت از منافع آمریکا تحویل داده شد

سارا شورد پس از ارائه ضمانت نامه بانکي دال بر توديع وثيقه از زندان آزاد و به مقامات سفارت سوئيس در ايران به عنوان حافظ منافع آمريکا تحويل شد.