• صفحه اصلی
  • » علیزاده: پزشکان دولتی به دریافت زیرمیزی تمایل دارند...

» زیر میزی

علیزاده: پزشکان دولتی به دریافت زیرمیزی تمایل دارند

پزشکان بخش دولتی به سمت زیرمیزی تمایل دارند و دلیل آن نیز پایین بودن تعرفه ها و همچنین تاخیرهای طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات پزشکان در بخش دولتی است.