• صفحه اصلی
  • » نامه زهرا عرب مازار به پدر دربندش؛ کاش امام علی الان بود...

» زهرا عرب مازار

نامه زهرا عرب مازار به پدر دربندش؛ کاش امام علی الان بود

دخترخردسال  علی عرب مازار شش ماه است که پدر خود را ندیده است. او دلتنگی هایش را با پدر اینگونه نجوا کرده است: بابا جون سلام چند روز پيش روز پدر بود… تلويزيون داشت مي گفت حضرت علي(ع) بچه ها را دوست مي داشت.با مردم مهربان بود . بچه ها رو اذيت نمي کرد. به […]