• صفحه اصلی
  • » بیانیه ی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به بازداشت «زهرا شمس » دانشجوی حق...

» زهرا شمس

بیانیه ی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به بازداشت «زهرا شمس » دانشجوی حقوق این دانشگاه

اگر « دانشجویان حقوق » بر لزوم « قانون مداری » و « رعایت حقوق انسانی و شهروندی خود و دیگران » پافشاری نکنند و بر اقامه ی « حق » ایستادگی ننمایند ، دیگر چه انتظاری می توان داشت از سایرین ؛ و مگر نه این که قوام « حقوق » و « قانون » این مملکت به خواست همین « دانشجویان حقوق » متکی است …