• صفحه اصلی
  • » نوه امام: میرحسین موسوی در کابوس‌هایشان و در قلب میلیون‌ها ایرانی…...

» زهرا اشراقی

نوه امام: میرحسین موسوی در کابوس‌هایشان و در قلب میلیون‌ها ایرانی…

مردی که حقیقت را فدای مصلحت نکرد… امروز بیشتر از همیشه به اهمیت تو پی بردم..‌. ای کاش کسی پیدا می‌شد که عطای وزارت را به لقایش می‌بخشید و حقیقت را می‌گفت. امروز بیشتر از همیشه به مظلومیت تو پی بردم. موسوی در تنفیذ، تحلیف، کنفرانس روحانی، در کابوس‌هایشان و خلاصه موسوی در قلب میلیون‌ها ایرانی…

نامه فخرالسادات محتشمی پور خطاب به زهرا اشراقی

آنان که فرزندان معنوی و راستین امام را خوب می شناسند و مخالفان و معارضان او را نیز، هم آنان که اکنون ساده لوحانه خود را رنگ کرده اند تا بساط دغلشان پررونق شود غافل از آن که زیر تابش اشعه آفتاب حقیقت لکه های ننگ و عار به زشتی بر اندام ناموزونشان نمایان خواهد شد.