• صفحه اصلی
  • » دیدار مادران عزادار جنبش سبز با خانواده احمد کریمی ، زندانی در تبعید...

» زندان گنبدکاووس

دیدار مادران عزادار جنبش سبز با خانواده احمد کریمی ، زندانی در تبعید

ماموران هنگام بازرسی منزل با عصبانیت از ما می پرسیدند : احمد کدام کانال خارجی را نگاه می کند؟ و این در حالی بود که می دیدند ما حتی ماهواره نداریم ، یک بسته فشفشه ای را که برای مراسم جشنی که در پیش داشتیم گرفته بودیم چنان روی دست و با احتیاط از منزل خارج کردند تو گویی بمب خنثی نشده را می بردند، حتی دو متخصص را هم برای شناسایی آن آوردند و عجیب تر آن که در نهایت نگهداری مواد منفجره از اتهامات احمد بود.