• صفحه اصلی
  • » بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین...

» زندان اوین، نمایندگان مجلس

بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین

در بحبوحه بازداشت های وسیع معترضان به نتایج انتخابات و فعالان سیاسی در سال 88، تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از زندان اوین و وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی بازدید کردند، اما پس از مدتی مشخص شد گزارش ارائه شده از سوی آنها نسبت چندانی با واقعیت موجود در بندهای 209 و 2 الف و 240 نداشته است.