• صفحه اصلی
  • » برای برادران بازداشتی خسرو و مسعود کُرد پور...

» زندانی سیاسی کرد

برای برادران بازداشتی خسرو و مسعود کُرد پور

خسرو و مسعود در این سال ها با رویکردی مدنی، قانونمند، شفاف و منصفانه در پی اطلاع رسانی حرفه ای بر آمده ودر این مسیر متعهدانه رسالت حرفه ای خویش را پاس داشتند. آزادی این دو عزیز، امکان تماس تلفنی با خانواده هایشان، امکان ملاقات با عزیزان و دسترسی به وکیل حقوقی است که امید است از این برادران بازداشتی مضایقه نشود. آیا حقوق اساسی بازداشتی ها در چارچوب قانون مراعات می شود؟