• صفحه اصلی
  • » نامه همسر امین چالاکی به همسر در بندش: ما صدای هم را خوب می شنویم...

» زندانیان سیاسی، امین چالاکی

نامه همسر امین چالاکی به همسر در بندش: ما صدای هم را خوب می شنویم

عالمی پسند که خود به همراه همسرش و “مانا”، دختر 4 ساله شان در شهر ساوه بازداشت شدند و روز اول بازداشت را در یک سلول بودند، در این دلنوشته به خاطراتش از فعالیت های سیاسی چالاکی و حمایت هایش از اقشار محروم جامعه اشاره می کند و می گوید: من صدای تورا آنگاه که از تریبون انجمن اسلامی دانشگاه ، برای تحقق عدالت و آزادی در ایران فریاد می زدی، شنیدم. صدایت را در جلسات حزب و ستادها شنیدم که برخلاف بسیاری از هم نسلانت به جای پیگیری منافع اقتصادی خود همیشه در پی مطالبات اقشار فرودست جامعه بودی. همان مردمانی که امروز زندگی را به سختی می گذرانند و ما هنوز نتوانسته ایم برای کم شدن رنجشان کاری انجام دهیم. مردمانی که قرار بود پول نفت را سر سفره هایشان ببرند اما امروز نفت به تاراج رفته و بجای آن ترس و وحشت را برایشان هدیه کرده اند.