• صفحه اصلی
  • » هشدار زندانیان سیاسی به آملی لاریجانی: با کارشکنی ها، وضعیت زندانیان بیمار را خطرن...

» زندانیان بیمار

هشدار زندانیان سیاسی به آملی لاریجانی: با کارشکنی ها، وضعیت زندانیان بیمار را خطرناکتر و غیرقابل جبران نکنند

20 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه ای به رییس قوه قضاییه با شرح وضعیت زندانیان بیمار در این بند به رفتارهای غیرقانونی و خودسرانه ی مسئولان زندان و قاضی صلواتی در جلوگیری از پیگیری روند درمانی این زندانیان اعتراض کردند.

پس از ماه ها تاخیر انجام شد: انتقال فیض الله عربسرخی به بیمارستان برای جراحی

این برادر شهید که نزدیک به دوسال است از مرخصی نیز محروم شده، در سال گذشته به مدت چهار ماه تحت الحفظ و به همراه سه مأمور زندان در بیمارستان تحت درمان قرار داشت اما به ناگهان در پی دستور مسئولان قوۀ قضائیه درمانش ناتمام مانده و به زندان بازگردانده شد.