• صفحه اصلی
  • » عکس دو نفره با تابلوی «متهم به جرم بدحجابی»...

» زنان بدحجاب

عکس دو نفره با تابلوی «متهم به جرم بدحجابی»

خانم مانتویی که می گوید برای دخترش شلوار آورده است، نایلون را به سرباز می دهد و فریاد می زند: بیایید، مشکل مملکت تان حل شد؟ شلوار لی رنگ روشن دخترم را عوض کردید… یک خانم چادری هم به یکی از ماموران می گوید: خجالت بکشید، من برای این مملکت شهید دادم. این چه طرز برخورد با مردم است؟

خانم های بدحجاب ، مهم ترین مشکل مملکت هستند!

کاش در کنار انتقاد از بدحجابان، توبیخی هم از مسوولان می شد که مگر مردم ایران بیکارند که برای “زدن یک باک بنزین یا یک سیلندر گازی سی ان جی”، مدت های مدیدی در صف بایستند؟! اگر مردم دم برنمی آورند ، دلیل بر رضایت شان از صف ها و هزار مشکل دیگر نیست بلکه “نجابت” و درگیری شان به “روزمرگی های بی رحم” است که رخصت به ایشان نمی دهد. ای کاش ایشان، بیش از آنکه نگران زنان بدحجابی که فکل های مش زده شان از زیر روسری های رنگی شان بیرون زده ، نگران آمار وحشتناک طلاق در جامعه می شدند که بنا به برخی روایت ها در کلان شهرها به 20 درصد رسیده است.