• صفحه اصلی
  • » شرح بخش هایی از كودتاي ٨٨ از زبان یک نماينده مجلس...

» زارعی

شرح بخش هایی از كودتاي ٨٨ از زبان یک نماينده مجلس

سایه انتخابات سال 88 همچنان بر جلسات بررسی وزرای حسن روحانی در مجلس سنگینی می کند. تنها طی دو روز 1600 بار واژه فتنه در صحن مجلس به کار برده شد؛ این که وزرای پیشنهادی نسبت به جنبش سبز مردم در سال 88 چه موضعی داشتند و چه میزان با رهبران در حصر آن نزدیک بوده اند، بیشتر محتوای سخنان نمایندگان مجلس را تشکیل می دهد. امروز هم در زمان بررسی برنامه های عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه، حوادث مربوط به انتخابات سال 88 بار دیگر بیان شد، تا نشان دهد میزان تاثیر جنبش سبز مردم ایران را در حتی در اموری مانند انتخاب وزرای کابینه حسن روحانی.