• صفحه اصلی
  • » آقای احمدی مقدم! چرا دلیل پیگیری حادثه سعادت آباد در رسانه‌ها را نمی‌فهمید؟...

» رییس پلیس

آقای احمدی مقدم! چرا دلیل پیگیری حادثه سعادت آباد در رسانه‌ها را نمی‌فهمید؟

جنايت سعادت آباد از اين منظر که در حضور مردم و پليس رخ داده است موجب تهييج افکار عمومي و طرح برخي شبهات و سوال ها از جانب آن ها شده است. اين حادثه از ديد مردم تنها قتل يک شخص و خشونت شخص ديگر نيست. سوال مردم و پيگيري رسانه اي به اين دليل است که شايد آن ها شاهد مرگ تدريجي اخلاق در جامعه اي هستند که منادي اخلاق بوده و هست. / در صورتي که ما معتقد به خداحافظي اخلاق در جامعه هستيم نبايد نسبت به چنين جنايتي نه توجه مردمي داشته باشيم و نه پيگيري رسانه اي.

رییس پلیس: قاچاق بنزین در ایران نداریم

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: “در حال حاضر وضعیت مرزها قابل قبول است اما باید تا پایان برنامه پنجم به وضعیت بسیار مطلوبی در زمینه انسداد مرزها برسیم.”