• صفحه اصلی
  • » سندیکای کارگران شرکت واحد: حادثه گروگان گیری نتیجه مدیریت نامردمی و پلیسی در شرکت ...

» رییس سندیکای کارگران اتوبوسرانی

سندیکای کارگران شرکت واحد: حادثه گروگان گیری نتیجه مدیریت نامردمی و پلیسی در شرکت واحد بود

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه طی بیانیه ای به بررسی ریشه های حادثه گروگان گیری هفته های گذشته در شرکت واحد پرداخته است. در روز 13 شهریور ماه یکی از رانندگان شرکت واحد مدیرکل شرکت واحد را برای چند ساعت به گروگان گرفته بود.

خواسته های کارگران در بیانیه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني

ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم.

بازداشت یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

مرتضی کمساری، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، روز دوشنبه بازداشت شد. در روزهای گذشته نیز سه تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران به نام های سعید ترابیان، همایون جابری و غلامرضا غلام حسینی بازداشت شدند، که دو نفر نخست پس از مدتی آزاد شدند.

توسعه اتهامات فله ای از فعالان سیاسی به سندیکا ها و کارگران

در کنار بازداشت ها و برخوردها که علیه فعالان کارگری و سندیکایی در جریان است، منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج به اتهام ارتباط با ضد انقلاب محاکمه و محکوم شده است.

تلخ و شیرین های زندگی منصور اسانلو از زبان همسرش

همسر اسانلو می گوید:”تلاش می کنند برای آقای اسانلو مدارک غیرواقعی توسط زندانی های دیگر درست کنند .در صورتی که همسرم آدم قانون گرایی است . او دنبال هرج و مرج نیست. اما متاسفانه باز هم قصد دارند برایش پرونده سازی کنند تا باز هم زندانی اش کنند .”