• صفحه اصلی
  • » ادعاهای رئیس سابق سیا درباره برخورد نظامی با ایران...

» رییس سابق سیا

ادعاهای رئیس سابق سیا درباره برخورد نظامی با ایران

مایکل هایدن، که در زمان ریاست جمهوری جرج بوش ریاست سیا را بر عهده داشت، گفت: هم اکنون در مورد حمله‌ نظامی جای چون و چرا وجود ندارد.