• صفحه اصلی
  • » رییس زندان اوین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت...

» رییس زندان اوین

رییس زندان اوین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت

«علی اشرف رشیدی» رییس زندان اوین، «محمد سرفراز» مدیر شبکه «پرس‌تی‌وی» و یک مدیر دیگر این شبکه، «مرتضی کیاستی» و «محمد باقر موسوی» دو قاضی خوزستانی، دادستان ساری، معاون دادستان شیراز، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای و یک قاضی دادگاه تبریز، نفراتی‌اند که نام آنها وارد این فهرست شده است.