• صفحه اصلی
  • » تعیین جانشین فرهاد رهبر به استادان واگذار شد...

» رییس دانشگاه تهران

تعیین جانشین فرهاد رهبر به استادان واگذار شد

عبدالحسین فریدون درباره آخرین وضعیت تعیین رئیس دانشگاه تهران و تصمیمات جدید در این باره، گفت: وزارت علوم، وظیفه تعیین رئیس دانشگاه تهران را به طور کامل به این دانشگاه واگذار کرد و وزیر علوم صرفاً حکم ریاست را ابلاغ می کند

رییس دانشگاه تهران: دستور احمدی نژاد را جدی نگیرید

در حالی که بیش از ده روز از علنی شدن دستور محمود احمدی نژاد برای برکناری فرهاد رهبر از سرپرستی دانشگاه تهران می گذرد، وی با حضور در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی، خود را رییس فعلی دانشگاه تهران معرفی کرد.