• صفحه اصلی
  • » صنایع ریسندگی در آستانه بحران؛ ممکن است هزاران کارگر، بیکار شوند...

» ریسندگی

صنایع ریسندگی در آستانه بحران؛ ممکن است هزاران کارگر، بیکار شوند

در صورتي كه وضعیت به همين صورت ادامه داشته باشد و از واردات پنبه نيز جلوگيري شود كارخانجات نساجي به علت نداشتن مواد اوليه تعطيل خواهند شد. در صورتی که دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بزودی اقدام عملی در راستای رفع این چالش اساسی انجام ندهند بزودی شاهد توقف تدریجی تولید واحدهای ریسندگی و بیکاری هزاران کارگر خواهیم بود.