• صفحه اصلی
  • » اپیدمی مصرف قرص حافظه در دانشجویان؛ تهدیدی برای نظام سلامت...

» ریتالین

اپیدمی مصرف قرص حافظه در دانشجویان؛ تهدیدی برای نظام سلامت

اپیدمی استفاده از قرص حافظه یا همان ریتالین، در میان دانشگاهیان بیش ازهر بخش دیگری در جامعه رواج یافته است و دانشجویان رشته‌های پزشکی بیشتر در معرض استفاده از آن هستند و به این دلیل، باید نگران آن بود دانشجویانی که به ضرب و زور ریتالین خوردن دروس دانشگاهی خود را پاس می‌کنند، در آینده با ورود به سیستم نظام درمانی و سلامت کشور چه اقدامی را در دستور کار خود قرار خواهند داد و آیا نباید آنان را تهدیدی برای نظام سلامت دانست؟

عوارض ریتالین، قرص دانشجویی

یک آسیب شناس گفت: افزایش مصرف قرص ریتالین به ویژه در شب های امتحان باعث ایجاد اختلالات فیزیولوژیکی در فرد می شود و زمینه اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر و محرک را در فرد افزایش می دهد.