• صفحه اصلی
  • » نگرانی حزب موتلفه از مهندسی انتخابات...

» ریاست جمهوری دوره یازدهم

نگرانی حزب موتلفه از مهندسی انتخابات

عضو حزب موتلفه اسلامی نیز نگران مهندسی انتخابات است و می گوید: برخی به نهادهای انقلابی تهمت می‌زنند و می‌ گویند می‌خواهند انتخابات را مهندسی کنند حال آنکه این تهمت‌زننده‌ها، هم‌صدا با رسانه‌های بیگانه در حال مهندسی انتخابات مطابق با اهداف اتاق جنگ نرم دشمن هستند. ما باید تلاش کنیم امنیت روانی و اخلاقی جامعه را حفظ کنیم و نگذاریم دشمن به اهداف خود برسد.